میچیکودانستنیهایی در مورد طبع سرد و خشک یا سوداوی

طبع سرد و خشک یکی از چهار مزاج اصلی در افراد می باشد. در طب سنتی این مزاج را با نام طبع سوداوی نیز به کار می برند . خصوصیات جسمی افراد و خلق و خوی افراد با مزاج سوداوی و طبع سرد و خشک را در این مقاله میخوانید . هر کدام از ویژگی ها و خصوصیات ذکر شده ممکن است در برخی از افراد دارای مزاج سرد و خشک باشد، اما در برخی از افراد با همین مزاج وجود نداشته باشد.

ویژگی های جسمی افراد با طبع سرد و خشک ​:
- در اکثر موارد ، از اندام لاغر و تکیده ای برخوردارند.
- پوستی نسبتا خشک دارند.
- صورت و چانه کشیده تری نسبت به سایر افراد دارند.
- رنگ پوست تیره ای دارند.
- موهای سر افراد سوداوی کم پشت اما موهای بدن زیاد دارند.
- اشتهای کاذب دارند اما کم غذا هستند.

ویژگی های اخلاقی و روانشناختی افراد سوداوی با طبع سرد و خشک :
- افرادی با طبع سرد و خشک ، فکر و خیال زیاد دارند.
- سوداوی ها در انجام امور ، حساس، دقیق و کمی باوسواس عمل میکنند .
- علاقه مند به تفکر و عموما درونگرا هستند.
- قضاوت گر و زود رنج هستند.
- بعد از صورت مصرف غذاهایی با طبع سرد دچار غم و غصه می شوند.
- اگر با افسردگی مواجه شوند ، بیماری های آن ها تشدید خواهد شد.

مطالب پیشنهادی:
دانستنیهایی در مورد طبع سرد و تر یا بلغمی
دانستنیهایی در مورد طبع گرم و خشک یا صفراوی
دانستنیهایی در مورد طبع گرم و تر یا دموی


به اشتراک بگذارید: